Напрями наукових досліджень

У контексті євроінтеграційних процесів та сучасних завдань державотворення до пріоритетних напрямів наукової діяльності КНЛУ відносяться: підвищення ефективності та якості інтеркомунікації, розробка та апробація новітніх технологій навчання іноземних мов, дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей підготовки педагогів, психологів та перекладачів, забезпечення лінгвістичної і психолого-педагогічної освіти сучасними навчально-методичними комплексами, підручниками, електронними словниками, енциклопедіями та іншими мультимедійними програмними продуктами, фундаментальні і прикладні дослідження у галузях мовознавства та літературознавства, педагогіки і психології, когнітології, інформатики, прикладної та комп’ютерної лінгвістики.

СПИСОК
колективних кафедральних науково-дослідних тем

Кафедра

Науково-дослідна тема

1.

Кафедра германської і фіно-угорської філології

Комунікативно-когнітивний та соціокультурний аспекти функціонування системи мовних одиниць германських і фіно-угорських мов у синхронії і діахронії

2.

Кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

Текст і дискурс у лінгвофілософському та когнітивно-семіотичному висвітленні

3.

Кафедра фонетики і практики англійської мови

Семантико-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти функціонування і викладання англійської мови

4.

Кафедра германських і романських мов

Лінгвістичні та методичні аспекти викладання другої іноземної мови для філологічних та нефілологічних спеціальностей

5.

Кафедра психології і педагогіки

Професійне вдосконалення підготовки фахівця з психологічних і педагогічних дисциплін

6.

Кафедра української філології та славістики

Українська мовна парадигма в синхронії і діахронії

7.

Кафедра теорії та історії світової літератури імені проф. Фесенко В. І.

Світова література в історичному зрізі: сучасні підходи та інтерпретації

8.

Кафедра німецької філології

Взаємодія мовних одиниць різних рівнів: лінгвокультурологічний, когнітивно-комунікативний та функціонально-прагматичний аспекти

9.

Кафедра іспанської та французької філології

Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти

10.

Кафедра романських мов

Дослідження мовних одиниць романського ареалу в сучасній лінгвістичній парадигмі

11.

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Методика навчання іноземних мов і культур у системі неперервної освіти

12.

Кафедра російської мови і літератури

  1. Методика викладання російської мовиі літератури
  2. Дослідження слов'янських мов в антропоцентричній парадигмі

13.

Кафедра іноземних мов факультету слов’янської філології

Міжкультурна комунікація та професійно-зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний та методичний аспекти

14.

Кафедра романської філології  та перекладу

Актуальні проблеми лінгвістики та перекладознавства сучасних романських мов

15.

Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики

Лінгвокультурологічні та когнітивно-дискурсивні дослідження у перекладі

16.

Кафедра англійської мови факультету перекладачів

Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному ВНЗ

17.

Кафедра англійської філології і перекладу

Лінгвокогнітивні аспекти англомовного дискурсу і його переклад як проблема міжмовної та між культурної комунікації

18.

Кафедра мов та цивілізацій Близького та Середнього сходу

Актуальні проблеми дослідження мов, культур, історії країн Близького і Середнього Сходу

19.

Кафедра мов та цивілізацій Далекого сходу

Актуальні проблеми дослідження та викладання мов і літератур Далекого Сходу

20.

Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу

21.

Кафедра фізичного виховання і здоров’я

Удосконалення організаційно-методичних та прикладних основ фізичного виховання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю

22.

Кафедра східної філології

Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі

23.

Кафедра китайської філології

Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної синології

24.

Кафедра менеджменту і маркетингу

1. Менеджмент організацій сфери послуг в умовах посткризового розвитку

2. Проблеми інтеграції віртуальних маркетингових стратегій

25.

Кафедра історії України і туризмознавства

Український національно-визвольний рух новітньої доби

26.

Кафедра права

Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти