Кафедра германських і романських мов

Історія кафедри

Кафедра германських і романських мов заснована за наказом ректора університету 28 серпня 2000 року. З часу заснування кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Корнійко Ірина Валеріївна.

В 1967 року в університеті започатковане викладання англійської (на кафедрі англійської філології), німецької та французької мов як другої іноземної мови.

Першим завідувачем кафедри англійської філології був професор Баранцев К. Т. В розбудові кафедри англійської філології активну участь брали професори Рукіна Е. П., заслужений працівник освіти, завідувач кафедри протягом 20 років; канд. філол. наук, доц. Т. Є. Шевченко, зробивши невимірний внесок у науково-методичну та виховну роботу.

Провідними напрямками роботи кафедри були типологічні дослідження як основа для викладання другої іноземної мови – проф. Рукіна Е. П., Білодід Ю. І., Бедринець Л. Г., Тименко І. В. та укладання частотний словників. В роботі над підготовкою і укладанням словників брали участь Перебийніс В. І., Рукіна Е. П., Бедринець Л. Г., Латман Н. Б.

У 1986 році під керівництвом професора Перебийніс В. І. при кафедрі було засновано лабораторію статистичної лексикографії, мета якої – опрацювання теоретичних засад і принципів укладання частотних словників різного типу та координація 42 наукових колективів з країн СНД, які працювали над укладанням лексико-граматичного частотного словника сучасної англійської мови.

28 серпня 2000 року за наказом ректора університету була заснована кафедра германських та романських мов, завданням якої стало забезпечення викладання французької та німецької мови на факультеті англійської мови (нині – германської філології).

У 2010 році було об’єднано кафедру германських та романських мов і кафедру англійської філології під спільною назвою – кафедра германських і романських мов. Викладання англійської, німецької і французької мови як другої іноземної мови продовжується нині на факультетах германської філології та романської філології. Кафедру очолює канд. філол. наук, доц. Ірина Валеріївна Корнійко.

З вересня 2014 року започатковано викладання португальської мови як другої іноземної.

 

Звіт про виконання плану науково-дослідної роботи у 2016 календарному році

 

Завідувач

Кандидат філологічних наук, доцент Бондаренко Яна Олексіївна.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Викладачі англійської мови:

1. Бондаренко Яна Олексіївна – зав. кафедри, кандидат філол. наук, доцент
2. Бочкарьова Олена Юріївна – кандидат пед. наук, доцент
3. Зіневич Владислава Володимирівна – канд. філол. наук, доцент
4. Мельник Алла Іванівна – канд. пед. наук, доцент
5. Нагорна Світлана Сергіївна – канд. філол. наук, доцент
6. Птуха Владислав Анатолійович – канд. філол. наук, доцент
7. Орловська Лідія Костянтинівна – канд. пед. наук, старший викладач
8. Пригодій Раїса Василівна – старший викладач
9. Яхно Наталія Петрівна – старший викладач
10. Пиж Наталiя Миколаївна –викладач,  канд. пед. наук
11. Шастова Ірина Вікторівна – викладач, канд. пед. наук
12. Авраменко Тетяна Юріївна – викладач
13. Грежук Юлія Вячеславівна – викладач
14. Лемещук Вікторія Романівна – викладач
15. Прищепчук Ірина Олександрівна – викладач
16. Шульгач Наталія Василівна – викладач
17. Галенко Тетяна Юріївна – викладач

Викладачі німецької мови:

18. Бондаренко Ельвіра Сидорівна – канд. філол. наук, доцент
19. Дубровська Ірина Борисівна – канд. філол. наук, доцент
20. Зінченко Оксана Анатоліївна – канд. філол. наук, доцент
21. Корнійко Ірина Валеріївна – канд. філол. наук, доцент
22. Вольфовська Ольга Олександрівна – канд. філол. наук, доцент
23. Падалка Ольга Володимирівна – канд. філол. наук, старший викладач
24. Безсмертна Ірина Юріївна – старший викладач
25. Конопляста Катерина Іванівна – викладач
26. Савватєєва Дарина Русланівна – викладач
27. Козир Аліна Валеріївна – викладач

Викладачі французької мови:

28. Вітомська Надія Матвіївна – канд. філол. наук, доцент
29. Лемешко Людмила Сергіївна – канд. філол. наук, доцент

 

Публікації науково-педагогічного складу кафедри за останні 5 років >>

 

Науково-педагогічні працівники

Колектив кафедри складається з 33 високопрофесійних, творчих викладачів, з них 31 штатний виладач і 2 позаштатні. Якісне кваліфіковане викладання англійської, німецької та французької мов як другої іноземної на ІІ-V курсах факультетів германської філології та романської філології забезпечують 10 викладачів німецької мови, з них 4 доценти – канд. філол. наук Корнійко І. В., канд. філол. наук Бондаренко Е. С., канд. філол. наук Дубровська І. Б., канд. філол. наук Зінченко О. А., 2 старші викладачі – канд. філол. наук Вольфовська О. О., Безсмертна І. Ю. і 4 викладачі – Конопляста К. І., канд. філол. наук Падалка О. В., Романова Л. В. і Чередниченко А.В.; 19 викладачів англійської мови, з них: 4 доценти – канд. філол. наук Нагорна С. С., канд. філол. наук Зіневич В. В., канд. пед. наук Мельник А. І. і канд. пед. наук Бочкарьова О. Ю., 7 старших викладачів – Буфан І. Ф., Задорожня Н. А., канд. пед. наук Орловська Л. К., Пригодій Р. В., канд. філол. наук Птуха В. А., Смітюк І. Л., Яхно Н. П., 8 викладачів – Авраменко Т. Ю., Грежук Ю. В., Лемещук В. Р., Малишева А. В., канд. пед. наук Пиж Н. М., Прищепчук І. О., Шастова І. В., Шульгач Н. В.; 3 викладачі французької мови, з них 2 доценти, кандидати філологічних наук – Вітомська Н. М. і Лемешко Л. С. і 1 викладач - Помилуйко Г. О. та 1 викладач португальської мови - Козленко Н. М.

 

Профілі науково-педагогічного складу кафедри
у Google Академії:

Вікторія Романівна Лемещук (Viktoriya R. Lemeshchuk)

Владислав Анатолійович Птуха (Vladyslav Ptukha)

Вольфовська Ольга Олександрівна (Olga Volfovska)

Грежук Юлія В'ячеславівна (Yuliya Hrezhuk)

Лідія Орловська / Лидия Орловская (Lidiya Orlovska)

Алла Мельник (Alla Melnyk)

Зінченко Оксана Анатоліївна (Oksana Zinchenko)

Олена Юріївна Бочкарьова (Olena Bochkarova)

Шастова Ірина Вікторівна (Iryna Shastova)

 

 

Галузь знань
03 «Гуманітарні науки»
Форма навчання – денна

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Німецька мова

 

Курс

 

Напрям підготовки

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

ІІ

6.020303 Філологія* Мова і література (англійська)

15

2

17

450

ІІ

6.020303 Філологія* Мова і література (японська, китайська, іврит)

14

2

17

420

ІІІ

6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))

17,5 (9,5+8)

2

10

630

IV

6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))

13

2

8

468

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Англійська мова

 

Курс

 

Напрям підготовки

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

ІІ

6.020303 Філологія* (Мова і література (німецька / іспанська / французька))

20

2

5

600

ІІ

6.020303 Філологія* (Мова і література (польська))

17,5

2

6

630

ІІІ

6.020303 Філологія* (Мова і література (німецька / польська /  іспанська / французька))

17,5

2

6

630

ІІІ

6.020303 Філологія* (Мова і література (чеська))

21,5

2

6

774

IV

6.020303 Філологія* (Мова і література (німецька / іспанська / французька))

15

2

3

342

IV

6.020303 Філологія* (Мова і література (угорська  / голландська))

16

2

3

378

IV

6.020303 Філологія* (Мова і література (чеська)

15

2

3

450

IV

6.020303 Філологія* (Мова і література (фінська))

15

2

3

414

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Французька мова

Курс

 

Напрям підготовки

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

ІІ

6.020303 Філологія* Мова і література (англійська)

15

2

13

450

ІІІ

6.020303 Філологія* (Мова і література - англійська).

17,5

2

6

630

IV

6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))

13

2

8

342

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Португальська мова

Курс

 

Напрям підготовки

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

ІІ

6.020303 Філологія* Мова і література (англійська)

15

2

17

450

ІІІ

6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))

17,5 (9,5+8)

2

10

630

IV

6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська))

13

2

8

468

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Курс

 

Назва дисципліни

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

ІІ

Німецька мова

12

2

14

360

ІІІ

Німецька мова

10 (4,5+5,5)

2

10

360

IV

Німецька мова

10

2

5

360

Спеціальність 014.02 Середня освіта  (Мова і література (німецька ))

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Курс

 

Назва дисципліни

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

V

Культура усного і писемного мовлення англійської мови

15

2

5

450

Спеціальність 014.02 Середня освіта  (Мова і література (англійська))

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Курс

 

Назва дисципліни

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

V

Культура усного і писемного мовлення німецької мови

13

2

6

390

V

Культура усного і писемного мовлення французької мови

10

2

10

300

Спеціальність 035.04 Філологія. Германські мови та літератури. Мова і література (англійська)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Курс

 

Назва дисципліни

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

V

Культура усного і писемного мовлення другої іноземної (німецької) мови                                       

13

2

6

390

V

Культура усного і писемного мовлення другої іноземної (французької) мови                                       

10

2

10

300

Культура усного і писемного мовлення другої іноземної (англійської) мови

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Курс

 

Спеціальність

Кількість  кредитів ECTS

Кількість модулів

Кількість змістових модулів –

Всього годин

V

 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури. Мова і література (німецька, нідерландська)

15

2

5

450

V

035.07 Філологія. Угро-фінські мови та літератури.Мова і література (фінська, угорська)

15

2

5

450

V

035.05 Філологія. Романські мови та літератури.Мова і література (іспанська, французька)

15

2

5

450

 

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), кім. 400, 401, 402
тел. +38 (044) 521-60-30
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційні веб-сайти кафедри: http://knlu-kgirm.at.ua,
http://kgirm.knlu.kyiv.ua/

Зберегти

Зберегти

Розклад заочної форми навчання факультету германської філології

Графік навчального процесу факультету германської філології

Денна форма навчання

I семестр 2017–2018 н. р.

 

Заочна форма навчання

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти