Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Історія кафедри

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій заснована 1 вересня 2015 р. внаслідок об’єднання двох кафедр: кафедри методики викладання іноземних мов (КМВІМ) і кафедри інформаційних технологій (КІТ).

КМВІМ була створена у 1963 році. Засновником кафедри та її завідувачем у період з 1963 до 1985 р. був доктор педагогічних наук, професор Михайло Васильович Ляховицький. З 1985 по 1990 р. кафедрою завідував доктор педагогічних наук, професор Вольф Абрамович Бухбіндер, а з 1990 по 2015 р. – доктор педагогічних наук, професор Софія Юріївна Ніколаєва (профіль в Google Академії).

КІТ була створена в 1973 році як кафедра засобів навчання та програмування, пізніше – як кафедра обчислювальної техніки, інформатики і методики застосування технічних засобів навчання, кафедра інформатики та комп'ютерних технологій. У різні роки кафедру очолювали професори Чекаль Г. С., Сердюков П. І., Провотар О. І., Партико З. В. Останні роки завідувачем кафедри була доктор педагогічних наук, професор Тамара Іванівна Коваль.

З 1 вересня 2015 р. кафедру методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій очолила Софія Юріївна Ніколаєва – доктор педагогічних наук, професор; Заслужений працівник народної освіти України; відмінник освіти України;  почесний доктор КНЛУ; голова спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови; 13.00.02 – теорія та методика навчання: романські мови; головний редактор "Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія"; головний редактор науково-методичного журналу "Іноземні мови"; член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України. У 1998 році нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Кафедра складається з двох секцій: секції методики викладання іноземних мов (МВІМ) і секції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Профіль в Google Академії кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=FJ5wcZUAAAAJ&hl=ukКОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,03680, Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 126 і 128
тел. +38 (044) 529-83-26

e-mail секції МВІМ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт секції МВІМ: http://methods.knlu.kyiv.ua/

e-mail секції ІКТ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт секції ІКТ: http://base.knlu.kyiv.ua/Науково-педагогічний склад секції МВІМ

Бігич Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор (профіль в Google Академії)
Борецька Ганна Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент (профіль в Google Академії)
Бориско Наталія Федорівна – доктор педагогічних наук, професор (профіль в Google Академії)
Кузьменко Юлія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач (профіль в Google Академії)
Майєр Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент (профіль в Google Академії)
Олійник Тамара Олександрівна – викладач (профіль в Google Академії)
Писанко Марія Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент (профіль в Google Академії)
Пономарьова Юлія Анатоліївна – викладач (профіль в Google Академії)
Устименко Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент (профіль в Google Академії)
Черниш Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, професор (профіль в Google Академії)
Шерстюк Олена Миколаївна – старший викладач (профіль в Google Академії)


Науково-педагогічний склад секції ІКТ

Коваль Тамара Іванівна – доктор педагогічних наук, професор (профіль в Google Акамедії)
Асоянц Поліна Григорівна – кандидат технічних наук, професор (профіль Google Академії)
Бесклінська Олена Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент (профіль Google Академії)
Гундоров Сергій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент (профіль в Google Академії)
Комаров Юрій Андрійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент (профіль в Google Академії)


Освітня діяльність кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці майбутніх бакалаврів і магістрів з таких напрямів і спеціальностей:

ПЕРЕЛІК
навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

п/п

Назва навчальної дисципліни

Напрям підготовки / Спеціальність

БАКАЛАВРАТ

Секція методики викладання іноземних мов

1

Методика навчання іноземних мов

6.020303 Філологія*

 

2

Основні підходи до навчання іноземних мов у початковій школі

6.020303 Філологія*

 

3

Сучасні підходи до тестування в навчанні іноземних мов

6.020303 Філологія*

 

4

Сучасні засоби навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах

6.020303 Філологія*

 

5

Особливості реалізації проектної методики навчання іноземних мов і культур учнів загальноосвітніх навчальних закладів

6.020303 Філологія*

 

Секція інформаційно-комунікаційних технологій

1

Інформаційно-пошукові системи

6.020303 Філологія*

2

Інформаційні системи та технології

073 Менеджмент

3

Інформаційні системи в менеджменті

6.030601 Менеджмент

4

Інформаційні системи і технології в маркетингу

6.030507 Маркетинг

5

Інформатика

075 Маркетинг

6

Вища та прикладна математика

6.030601 Менеджмент

073 Менеджмент

7

Оптимізаційні методи і моделі

6.030507 Маркетинг

075 Маркетинг

8

Теорія ймовірностей і математична статистика

6.030507 Маркетинг

075 Маркетинг

9

Вища математика

6.030507 Маркетинг

075 Маркетинг

МАГІСТРАТУРА

Секція методики викладання іноземних мов

1

Історія методики навчання іноземних мов

014.02 Середня освіта

 

2

Методика навчання іноземних мов і культур в європейському контексті

014.02 Середня освіта

 

3

Методика формування професійно орієнтованої компетентності студентів у процесі самостійної роботи

014.02 Середня освіта

 

4

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур

014.02 Середня освіта

 

5

Методи та організація сучасних досліджень з методики навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

014.02 Середня освіта

 

6

Методика використання навчальних матеріалів у навчанні іноземних мов і культур

035.04 – 035.06 Філологія.

 

7

Методика навчання іноземних мов у вищій школі

035.04 – 035.08 Філологія.

 

Секція інформаційно-комунікаційних технологій

1

Актуальні проблеми сучасної педагогіки вищої школи

014.02 Середня освіта

2

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

073 Менеджмент

 

 
Практики студентів  бакалаврату і магістратури

1

Педагогічна практика з першої іноземної мови

6.020303 Філологія*

 

2

Асистентська практика з першої та другої іноземних мов

8.02030302

Мова і література*

3

Асистентська практика з першої іноземної мови

8.02030304 Переклад

 

 

Наукова діяльність кафедри

Наукових шкіл – 7
Колективних наукових тем кафедри – 2
Держбюджетних наукових тем кафедри – 1
Кафедра готує  докторантів та аспірантів за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання: германські мови"; 13.00.02 "Теорія та методика навчання: романські мови" – 20-30 осіб щорічно.
Розпочато підготовку доктора наук  і доктора філософії  зі спеціальності
011 Науки про освіту.
Щорічно при кафедрі над дисертаціями працюють від 15 до 20 докторантів аспірантів.

 

Дисципліни, що викладаються в аспірантурі

1

Теоретичні засади реалізації наукового дослідження в галузі освіти

011 Науки про освіту

2

Методологія і методи наукового дослідження з методики навчання іноземних мов і культур

011 Науки про освіту

3

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

011 Науки про освіту

4

Професійно-методична компетентність викладача іноземних мов

011 Науки про освіту

5

Проблеми міжкультурної комунікації і методика навчання інозщемних мов і культур

011 Науки про освіту

6

Професійна майстерність викладача вищої школи

011 Науки про освіту

7

Науково-методичні основи створення підручників з іноземних мов і культур

011 Науки про освіту

8

Теоретико-методологічні основи професійної освіти

011 Науки про освіту

9

Творчий розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

011 Науки про освіту

10

Дистанційна професійна підготовка майбутніх фахівців

011 Науки про освіту

11

Математична обробка результатів педагогічного дослідження

011 Науки про освіту

 

Інші напрями наукової роботи викладачів кафедри

Рецензування дисертацій, монографій, підручників, посібників, програм тощо – 10-20 щорічно.
Опoнування дисертацій – 2-5 щорічно.
Виступів на конференціях – 60-80 щорічно.
Підготовка публікацій (монографій, колективних монографій, підручників, посібників, навчальних програм, статей, тез) – 50-60 щорічно.
Керівництво дипломними роботами студентів магістратури – 10-15 щорічно

 

Видавнича діяльність кафедри

  • Фахове видання з педагогічних наук "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія" ISSN 2412-9283".
    Офіційний веб-сайт видання: http://visnyk-pedagogy.knlu.kyiv.ua/
  • Фахове видання з педагогічних наук, науково-методичний журнал "Іноземні мови" ISSN 1817-8510.
    Офіційний веб-сайт видання: http://inozemnimovy.knlu.kyiv.ua/Міжнародна діяльність кафедри

  • Участь у міжнародних проектах;
  • Співпраця із зарубіжними членами редколегій наукових видань кафедри;
  • Членство у редколегіях зарубіжних видань;
  • Співпраця з зарубіжними видавництвами в Україні


Виховна діяльність кафедри

Виховна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на формування у студентів почуття національної гідності, гордості за власну країну, її історію, культуру, традиції на тлі толерантного ставлення до представників інших етнокультур. Особлива увага приділяється розвитку професійних якостей вчителя/викладача іноземної мови.

Детальніше інформацію викладено на сайтах секцій.

Розклад заочної форми навчання факультету романської філології

Розклад зимової
заліково-екзаменаційної сесії

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти